Často kladené otázky o HS

Důležitým předpokladem pro dobré zvládnutí hidradenitis suppurativa (HS) je načerpání co největšího množství dostupných informací. Zde najdete seznam otázek, na které se lidé v souvislosti s HS nejčastěji ptají.

Ne, HS není nakažlivá. Přestože se projevuje na kůži, jedná se o vnitřní chronickou zánětlivou poruchu způsobenou chybným nastavením imunitního systému.1,2,3,4

V současné době se HS vyléčit nedá. Pokud je však nemoc pravidelně sledována lékařem a vhodně léčena, nemusí se její průběh s postupem času zhoršovat.5,6,7,8

HS může mít u různých lidí různý průběh, a to se týká i četnosti vzplanutí. U nejlehčích forem může mít HS podobu malých hrbolků nebo černých teček, naopak ve svých závažnějších formách vede k opakované tvorbě bolestivých abscesů.1,3,4

Bohužel, HS nelze vyléčit. Medicínský výzkum prokázal, že u kuřáků se HS objevuje častěji než u nekořaáků, Předpokládá se, že právě kouření může být spouštěčem a zhoršovat také průběh nemoci. Bylo zdokumentováno, že pokud s kouřením skoncujete, onemocnění se sice nezbavíte, ale můžete tím jeho projevy zmírnit.5,7,9,10

Ano, výzkumy ukazují, že u pacientů s HS je ve srovnání s běžnou populací o 5 0% vyšší riziko výskytu rakoviny. Konkrétně je zdokumentována souvislost se skvamózním karcinomem kůže, s karcinomem ústní sliznice a s hepatocelulárním karcinomem (rakovinou jater). Příslušná studie ale nezohledňuje vliv kouření.1

Zatím nebylo objasněno, jestli je obezita spíše příčinou, nebo důsledkem HS. Výzkumy potvrzují, že HS se často vyskytuje společně s nadváhou a že závažnost HS s mírou obezity stoupá.1,4

Pokud máte nadváhu, snížení hmotnosti se projeví na celkovém zlepšení vašeho zdravotního stavu. Možnosti jak zhubnout můžete konzultovat se svýmlékařem či zdravotníkem.

Výzkumy prokázaly genetickou predispozici k hidradenitis suppurativa. Přibližně u jedné třetiny pacientů se onemocnění vyskytuje i u příbuzných.1

Každý pacient má s onemocněním jiné zkušenosti, což platí i pro nejrůznější sportovní aktivity. Proto by bylo vhodné poradit se o konkrétních činnostech se svým lékařem.

Ne, pro HS neexistuje obecně uznávaný diagnostický krevní test.

Zápach z hnisavých ložisek při HS lze snížit aplikací lokálních antiseptik. O možnostech se poraďte s dermatologem.

Obecně oblečení nemá na HS významnější vliv. Nicméně je třeba brát v úvahu umístění a závažnosti lézí a případně se poradit s dermatologem. Obvykle se doporučuje spíše bavlněné volnější oblečení, méně vhodná je syntetika, vlna a přiléhavé střihy.

LITERATURA:

  1. Jemec GB. Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med 2012;366:158–164.
  2. Zouboulis CC, Tsatsou F. Disorders of the apocrine sweat glands. In: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed. New York, Chicago: McGraw Hill; 2012. p947–959.
  3. The British Association of Dermatologists. Hidradenitis Suppurativa. Available at: http://www.bad.org.uk/for-the-public/patient-information-leaflets/hidradenitis-suppurativa. Accessed August 2013.
  4. Collier F, Smith R, Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ 2013;346:f2121.
  5. Mayo Clinic. Hidradenitis Suppurativa. Available at: http://www.mayoclinic.com/health/hidradenitis-suppurativa/DS00818. Accessed August 2013.
  6. Kurzen H, Kurokawa I, Jemec GB, et al. What causes hidradenitis suppurativa? Exp Dermatol 2008;17:455–456; discussion 457–472.
  7. NHS Choices. Hidradenitis suppurativa. Available at: http://www.nhs.uk/conditions/hidradenitis-suppurativa/Pages/Introduction.aspx. Accessed April 2015.
  8. Revuz J. Hidradenitis suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;23:985–998.
  9. Dufour ND, Emtestam L, Jemec GB. Hidradenitis suppurativa: a common and burdensome, yet under-recognised, inflammatory skin disease. Postgrad Med J 2014;90:216–221.
  10. Vazquez BG, Alikhan A, Weaver AL, et al. Incidence of hidradenitis suppurativa and associated factors: a population-based study of Olmsted County, Minnesota. J Invest Dermatol 2013;133:97–103.