PORADNA

Máte-li jakýkoli dotaz ohledně hidradenitis suppurativa (HS), ať už onemocněním trpíte nebo na něj máte na základě svého nálezu (bolestivé bulky, abscesy na těle) podezření, neváhejte se obrátit na naši anonymní poradnu. Odpovídá specialistka na léčbu této nemoci doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

 

file

Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.,
pracuje na Dermatovenerologické klinice FNKV a 3. LF UK v Praze. V minulosti pracovala 4 roky na Dermatologické klinice Freie Universität v Berlíně. Zabývá se problematikou hidradenitis suppurativa jak po klinické, tak i vědeckovýzkumné stránce. Má bohaté zkušenosti se systémovou, ale i chirurgickou léčbou této nemoci. Na toto téma také publikuje v odborných časopisech a přednáší na domácích i zahraničních fórech.

file