Zeptejte se odborníka

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nabízí bezplatné nezávislé poradenství k hidradenitis suppurativa (HS). Ať už onemocněním trpíte, nebo na něj máte na základě svého nálezu (bolestivé bulky, abscesy na těle) podezření, neváhejte se obrátit na tým specialistů na léčbu HS pod vedením doc. MUDr. Moniky Arenbergerové, Ph.D.

 

image-doctor

 

 

Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.,
pracuje na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a FNKV
v Praze. Zabývá se problematikou hidradenitis suppurativa jak po klinické, tak i vědeckovýzkumné stránce.

Kontakt: hidradenitis@fnkv.cz

 

MUDr. Emanuel C. Marques
Kontakt: emanuel.marques.derm@gmail.com

MUDr. Alžběta Smetanová
Kontakt: alzbeta.smetanova@fnkv.cz

Poradenství je poskytované nezávisle na společnosti AbbVie. Společnost AbbVie nenese žádnou odpovědnost za komunikaci prostřednictvím e-mailu hs@fnkv.cz. Nežádoucí účinky prosím hlaste na e-mail: safety-cz@abbvie.com