Příčiny HS

I když přesné příčiny hidradenitis suppurativa (HS) nejsou známé, výzkumy prokázaly, že významnou roli hrají specifické změny uvnitř vlasových váčků.1,2 Další novější studie přišly s hypotézou, že zánětlivé léze související s HS mají tendenci vznikat ve spojitosti s ucpáním vlasového váčku a zanícením potních žláz apokrinního typu, vyskytujících se v oblastech jako podpaží a třísla.3,4 K ucpání by mohlo docházet při znemožnění průchodu potu potním kanálkem. Kanálek následně otéká a praská, což může vést ke vzniku abscesů a šíření zánětu.5

I když přesnou příčinu nemoci neznáme, odborníci se shodují, že HS není nakažlivá, že není způsobena infekcí a že nesouvisí s nedostatečnou hygienou (jak se lidé často domnívají).2,5

V souvislosti s HS byla popsána následující zjištění 2,3,4,5>

Věk

Věk

 • HS se nejčastěji objevuje u mladých dospělých po 20. roce, ale může se však projevit v kterémkoliv věku.
 • Prevalence obvykle klesá po 50. až 55. roce. 
Pohlaví

Pohlaví

 • U žen je pravděpodobnost výskytu HS vyšší než u mužů.
Genetika

Genetika

 • Výzkumy potvrdily, že HS může být dědičná.
 • Asi třetina lidí s diagnostikovanou HS má příbuzného trpícího HS.
Hormony

Hormony

 • Protože prevalence HS je nejvyšší v reprodukčním věku, mohly by hrát určitou roli i pohlavní hormony, přímá souvislost však nebyla prokázaná.

Medicínský výzkum prokázal, že existuje souvislost mezi onemocněním a kouřením a obezitou.2,3 U obezity se odborníci zatím neshodli, zda je to právě obezita, která vede k onemocění, anebo naopak – zda kvůli nemoci pacient přibývá na váze

Každopádně kouření, obezita, hormonální změny a silné pocení patří k rizikovým faktorům a mohou příznaky HS zhoršovat.2,3,4,6

LITERATURA:

 1. Danby FW, Jemec GB, Marsch WCh, von Laffert M. Preliminary findings suggest hidradenitis suppurativa may be due to defective follicular support. Br J Dermatol 2013;168:1034–1039.
 2. Zouboulis CC, Tsatsou F. Disorders of the apocrine sweat glands. In: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed. New York, Chicago: McGraw Hill; 2012. p947–959.
 3. Jemec GB. Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med 2012;366:158–164.
 4. Collier F, Smith R, Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ 2013;346:f2121.
 5. The British Association of Dermatologists. Hidradenitis Suppurativa. Available at:http://www.bad.org.uk/for-the-public/patient-information-leaflets/hidradenitis-suppurativa. Accessed August 2013.
 6. Mayo Clinic. Hidradenitis Suppurativa. Available at: http://www.mayoclinic.com/health/hidradenitis-suppurativa/DS00818. Accessed August 2013.